Milí naši priatelia a dobrodinci,

„Budúcnosť je v Božích rukách a v lepších ani nemôže byť.“ Keď sme tento výrok spolu s bannerom bl. dominikánskeho laika Pier-Giorgia Frassatiho koncom roka 2019 zavesili na náš kostol, nikto z nás netušil, že o niekoľko mesiacov neskôr celý svet tvrdo zasiahne pandémia, ktorá veľmi zmení naše životy. Od začiatku marca na tri mesiace znemožnila vašu účasť na bohoslužbách. Naša komunita sa vám aj v tom čase snažila byť blízko tak, ako to šlo. Kostol bol otvorený pre individuálne návštevy. Rozdávali sme sv. prijímanie a spovedali. Život v komunite sa nezastavil aj keď boli naše pastoračné aktivity obmedzené.

Z viacerých plánovaných aktivít ADOM – Dominikánskej mládeže sa podarilo uskutočniť aspoň niekoľko. Koncom januára a začiatkom februára sme pre veľký záujem urobili až dve víkendové stretnutia stredoškolákov o rozlišovaní medzi dobrom a zlom podľa sv. Tomáša Akvinského. O mesiac neskôr sme sa zase stretli s vysokoškolákmi nad témou Jóbovi priatelia. Na už pravidelné biblické stretnutie v júni prijala pozvanie sr. Fides Strenková CJ, ktorá s našimi mladými analyzovala Abrahámov príbeh. Niekoľkoročná tradícia letných putovaní bola tento rok kvôli pandémii prerušená. Putovanie so sv. Pavlom po Muránskej Planine sme však presunuli na budúci rok. V auguste sme na Pustom Dvore mali najskôr týždňový tábor pre deti 1. stupňa ZŠ. Na plavbu s Božím Slovom sme tam pozvali žiakov 2. stupňa ZŠ. Na konci augusta sme otvorili týždňovú Letnú dominikánsku školu o milosti a vášňach pre stredoškolákov a vysokoškolákov a v septembri sme pred druhou vlnou pandémie stihli ešte stretnutie vysokoškolákov aj s o. Pavlom Hraboveckým nad Chestertonovou Ortodoxiou. Fotografie z ADOMáckych akcií nájdete tu: https://dominikani.sk/diela/adom/ 

Vďake vašej podpore sa nám tento rok podarilo urobiť aj kus práce na Pustom Dvore. Na jar sme postavili novú strechu na poslednom dome. Veľmi sa tešíme aj z novej cesty. Podarilo sa nám dať asfaltový koberec, čím sa nám značne uľahčil prístup k usadlosti. Urobili sme aj vonkajšie omietky na kaplnke a hornom dome. Kaplnka už má aj normálne dvere. Na jeseň sme vymenili strechu na dolnom dome. Takže strechy už máme hotové. Momentálne pracujeme na príprave brožúry a internetovej stránky. Ak by ste si chceli pozrieť nejaké fotografie z rekonštrukcie, nájdete ich tu: https://dominikani.sk/bratia-dominikani/konvent-sv-dominika-vo-zvolene/rekonstrukcia/ Pracovali sme aj na Centre univerzitnej pastorácie (CUP) Emauzských učeníkov. Pandémia značne oklieštila naše pastoračné aktivity, ale podarila sa nám rekonštrukcia kúrenia, spojená s výmenou plynového kotla. 

Počas leta sa v rámci možností dobre rozbehol projekt EDEN s prijímaním hostí v našom kláštore. Okrem individuálnych pobytov sme prijali aj skupinu rodín z Plavča a mladých Púchovčanov, pre ktorých sme pripravili víkendový duchovný program. Naša farnosť žila aj napriek pandémii: na fašiangy sa nielen deti prezliekli za svojich obľúbených svätých a patrónov na Karnevale svätých. Cez leto si zase naši mladí s našou podporou zorganizovali duchovnú obnovu v Hornej Vsi. Vo farnosti sme tento rok nemali len jedno prvé sväté prijímanie, ale rovno niekoľko. Okrem toho spoločného v septembri, viaceré rodiny prvoprijímajúcich totiž využili možnosť mať túto slávnosť v užšom rodinnom kruhu, ako to protipandemické opatrenia dovoľovali v máji a v júni. Koncom júna o. biskup Marián Chovanec po dvojročnej príprave pobirmoval našich birmovancov. Po minuloročnom maľovaní kostola sme tento rok pokračovali v jeho zveľaďovaní prečalúnením kostolných stoličiek. 

Naša komunita zažila tento rok štyri veľké zmeny. Od februára nás svojou prítomnosťou posilnil fr. Gabriel, ktorý sa venuje najmä skúmaniu dejín našej rehole. V máji si ma, po skončení mandátu fr. Lukáša, bratia zvolili za predstaveného a v auguste sa členmi našej komunity stali naši najmladší bratia, novici fr. Josef (za Českú dominikánsku provinciu) a fr. Angelik. Okrem personálnych posilnení budova kláštora a kostola si po 22 rokoch služby tiež žiada svoje. Tento rok sa nám podarilo sčasti zrekonštruovať 112 okien.

Čo nás čaká v roku 2021? Nikto z nás nevie. Ešte ťažšie ako kedykoľvek predtým sa nám s novým koronavírusom robia akékoľvek plány. Zrealizujú sa? Pán Boh vie. Budúcnosť je v Jeho rukách. Ako Jeho dobrí správcovia, ktorými chceme byť, plánujeme aj my. Okrem už spomenutého Putovania so sv. Pavlom, väčšou akciou by mala byť naša júlová pešia púť s mladými za sv. otcom Dominikom, sv. Tomášom Akvinským a Máriou Magdalénou z Tolouse cez Sainte Baume do Bologne. Na Pustom Dvore by sme chceli v apríli dokončiť kaplnku. Vitráže aj osvetlenie sme zverili do rúk umelca Pavla Macha. V rámci možností budeme tiež pokračovať s prácami na hornom dome. V lete by sme chceli uviesť do prevádzky aspoň prízemie a chystáme tiež projekt na ďalšie sociálky pre dolný dom a kotolňu zároveň. V kláštore chceme pokračovať v rekonštrukcii okien, čaká nás maľovanie niektorých izieb a kuchyne. V kuchyni potrebujeme tiež vymeniť elektrické rúry a varné dosky. Rekonštrukciu potrebuje aj strecha. Budeme sa musieť do nej po etapách pustiť. V CUPke chceme vymaľovať interiér. 

To sú aspoň niektoré aktivity, ktorými naša komunita žila a stále žije v tomto čase. Srdečne vám ďakujeme za akúkoľvek podporu. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Naša komunita slúži za dobrodincov štyrikrát do mesiaca sv. omšu, v ktorej za vás ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie. Prosíme, pamätajte na nás aj vo svojich modlitbách.

Vo sv. otcovi Dominikovi, 

Šimon OP s bratmi