Misie Zvolen-Západ 2023Tak už to vypuklo. Deň, ktorému predchádzalo množstvo príprav, množstvo spoločných modlitieb za ich ovocie a otvorenosť sŕdc, množstvo očakávaní… Hoci v tento večer sú mnohí skôr v očakávaní výsledkov volieb, v Kostole sv. Dominika na Zvolen-Západe začalo pomaly, potichučky klíčiť čosi nové. Večernou svätou omšou sa začali deväťdňové ľudové misie pod vedením bratov vincentínov (Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul).

Milým symbolom a zvykom začiatku misií je odovzdanie symbolického kľúča od farnosti: „Kiež je to kľúč aj od našich sŕdc,“ privítal misionárov správca farnosti, dominikán Rafael Tresa. Nasledovala spoločná modlitba za misie a úvodná svätá omša.

Vo svojom príhovore misionár Pavol Noga vtipne poznamenal: „Ešte sa nám nestalo, aby sme misie začínali v deň volieb,“ ďalej pokračoval: „Aj tieto misie, ktoré začíname a prežívame, sú jednou veľkou voľbou pre každého z vás. Chceme vás pozvať, aby ste urobili to najlepšie rozhodnutie, aby ste svoj život vložili do tej správnej urny.“
Misie sú skutočne časom milosti, ako to nazval páter Pavol, doslova časom, „keď je nebo bližšie“. Prijmete túto ponuku a príležitosť?

Text: Zuzana Vandáková