RadosťJn 16, 20-23a

„Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.“ Ježiš nám dnes hovorí, že dobrý smútok je lepší ako zlá radosť. Čo je zlého na radostiach tohto sveta? Zlá radosť je napríklad zúfalstvo prehlušované veselosťou. Takisto radosť z nejakého víťazstva alebo zisku, bez ohľadu na spravodlivosť a pravidlá pri jeho dosahovaní.

Kedy je plač lepší ako zlá radosť? Ak plačem z dôvodu vlastných alebo cudzích hriechov. Ak vo mne narastá odhodlanie víťaziť nad hriechmi. Pán Ježiš porovnáva dobrý smútok k bolesti rodičky: „Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.“

Nikoho nepotešíme, keď mu povieme, že bude plakať. Ale jedna indická múdrosť znie: „Plakal si, keď si sa narodil. Ale všetci okolo teba sa smiali. Ži tak, aby si sa v hodine smrti ty smial a ostatní plakali.“

Fr. Šimon OP