Mt 7, 21.24-27

Ježiš nám dnes hovorí: „Každý, kto počúva moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“ Prirovnal život každého človeka k stavbe domu. Ďalšia vec, ktorej sa nikto z ľudí nevyhne, sú životné skúšky. Nejestvuje možnosť vyhnúť sa im.

Nie trblietavosť strechy, nie veľkosť či objem stavby. Ale základy, ktoré nevidno. To, čo nie je vidno, rozhoduje o tom, či dom pretrvá alebo sa zrúti. „Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!“ (2 Tim 3, 5)

Dôvera v Boha a priateľstvo s Ježišom je pevným základom nášho života, ktorý pretrvá každú „víchricu“. „Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“ (Iz 26, 4)

Fr. Šimon OP