Mk 16, 9-15

V dnešnom evanjeliu Ježiš apoštolom „vyčítal neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.“ Ich neschopnosť uveriť, napriek tomu, čo sa v Jeruzaleme udialo. „Od Magdalény počuli, že žije a že ho videla, neverili. “ Emauzskí učeníci im zvestovali, že ho videli: „Ani im neuverili.“ Nevera a zatvrdlivosť sŕdc sú prísne slová adresované apoštolom.

Prekvapivá je Ježišova reakcia. Napriek nevere a tvrdosti srdca im hovorí: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Ježiš nečaká, kým budú pripravení, kompetentní. Ich krehkosť a zatvrdlivosť sŕdc mu nebráni, aby ich poslal ohlasovať Evanjelium celému stvoreniu. Lebo samotné ohlasovanie viac potrebuje ohlasovateľ než poslucháči.

Viera aj nás stojí veľa námahy. Možno máme pochybnosti o sebe. Ježiš však ani nás neodvrhuje z dôvodu pochybností, či ťažkostí vo viere. Chce nás takých, akí sme. Aby sme ohlasovali dobrú novinu vždy, všade a všetkými možnými spôsobmi. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“

Fr. Šimon OP