Človek na ceste k trojičnému svetlu - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 6,20-26

Lukáš predstavuje blahoslavenstvá podľa vzoru prvého žalmu. Prvý žalm hovorí o možnosti človeka vybrať si v živote medzi dvoma cestami – cesta spravodlivého a cesta človeka tohto sveta. Ježiš pozýva vybrať si cestu spravodlivého, pretože „nad cestou spravodlivého bedlí Pán“. Cesta spravodlivého má otvorený koniec, pretože je cestou do domu nebeského Otca.

Cesta spravodlivého teda nečaká naplnenie všetkých prísľubov tu a teraz – učí nádeji, vernosti a trpezlivosti, ktoré presahujú horizont tohto života. Cesta spravodlivého nie je únikom ilúzie. Je veľmi konkrétna. Učí nás rásť v poznaní a láske k Bohu a blížnemu aj napriek mnohým obetám, veľmi konkrétnym spôsobom.

Fr. Irenej, OP