Lk 1, 39-45

Máriu správa od anjela Gabriela dala do pohybu: „Vydala sa na cestu a ponáhľala sa“. Elena Bosetti (1950) to pekne vyjadrila: „Nebo evanjelizuje zem“. Začína dielo obnovenia sveta, proces, ktorý už nebude mať koniec.

Čo výnimočné mala Mária, a ostatným dievčatám v Nazarete to chýbalo? Na túto otázku nejestvuje odpoveď. Sú to tajomstvá, do ktorých vidí iba Boh. Povolanie každého človeka k večnému životu je špecifické a neopakovateľné. Každý človek má svoje nezastupiteľné miesto v pláne Stvoriteľa.

Mária prijíma radostnú správu z neba a nenecháva si ju pre seba. Ponáhľa sa ju odovzdať Alžbete. „Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ Je to recept aj pre nás, prijať Ježiša a odovzdať ho iným.

Fr. Šimon OP