Mt 17,10-13

Eliáš bol podľa tradície najväčší z prorokov a jediný z nich, o kom Biblia hovorí, že na sklonku života nezomrel, ale bol vzatý do neba. Preto podľa tradície pred príchodom Boha na zem príde Eliáš, pretože aj on podlieha Božej moci a bude prítomný pri obnove Božej vlády na zemi. Ježiš však učí apoštolov rozlišovať. Pretože Eliáš nerobil veľké divy ako človek sám. Robil ich v Božom duchu. Boží duch, ktorý napĺňa človeka, učí prorokovať, učí vidieť realitu v Božom svetle, učí porozumieť skrytým veciam. Ten istý duch pôsobil v Eliášovi a taktiež v Jánovi Krstiteľovi. Oni obaja ohlasovali príchod Boha medzi ľudí a pozývali k obnove vernosti zmluve a „kráčaniu s Bohom“. No kým Eliáš to mohol iba v obrazoch a s veľkým časovým odstupom, Ján mohol poukázať na Ježiša a povedať: „Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“ Preto je Ján naplnením toho, čo Eliáš iba predpovedal.

Pane, daj nám svojho Ducha Svätého, aby sme poznali a oslavovali tvoje diela.

Fr. Irenej, OP