nepochopenieMk 8,14–21

Niektorí ľudia sú presvedčení, že viera je taká forma porozumenia, kde musia zmysly a rozum zostať pred bránami tajomstva. V dnešnom úryvku evanjelia čítame, ako Ježiš robí presný opak. Vyzýva k porozumeniu a pochopeniu vecí. Ešte nerozumiete? Máte otupené srdce? Nevidíte očami? Nepočujete ušami? A na záver: „Ešte nechápete?“ Skutočná viera, ako napísal Anzelm z Canterbury, hľadá pochopenie. Viera nie je obetovanie rozumu, nie je poverou. Viera je múdrosťou lásky, o ktorú sa s nami delí Boh, na ktorej môže mať človek účasť s otvorenými očami, ušami, srdcom i rozumom. Tak máme pristupovať k Eucharistii, tak sme pozvaní pristupovať ku Kristovi a stretnúť sa s ním.

Pane, otvor naše zmysly pre stretnutie s tebou a blížnymi vo viere a láske.

Fr. Irenej, OP