Mt 6, 1-6.16-18

„Nebuďte ako pokrytci.“ Pokrytci, po grécky hypokritai – herci. Teda tí, ktorí pod vonkajšími prejavmi ukrývajú inú skutočnosť. Herci sú verejne známe osoby, ale keď sa objavia na divadelnej scéne, hrajú niekoho iného. Ich rola môže byť pozitívna, negatívna alebo ambivalentná.

Ježiš pripomína poslucháčom, aby ich život viery nebol hrou na niečo, čím v skutočnosti nie sú. Ako herci, ktorí na javisku predstierajú, že sú niekým iným, než v skutočnosti sú.

Ježišovi učeníci nemajú čakať, že ich nábožnosť bude odmenená a chválená ľuďmi. Majú vedieť, že ich dobré skutky vidí a odmení ich za ne sám Boh. Odmena, ktorá prevýši akúkoľvek ľudskú odmenu, a ktorou Boh odmeňuje dobrých a verných sluhov: „Vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25,21).

Učeník a pokrytec majú niečo spoločné, obaja si želajú nakloniť pozornosť. Hercovi stačí publikum z ulice, Ježišov učeník si želá nakloniť pozornosť nebeského Otca. Môže si ju nakloniť, ak sa sám k Bohu obráti.

Fr. Šimon, OP