HladJn 6, 35-40

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Ježiš chce, aby sme v ňom spoznali Mesiáša, osloboditeľa od smrti, nie komediálneho divotvorcu.

Jestvuje dôležitejší hlad, ako je hlad žalúdka. Ježiš chce svojim poslucháčom povedať, aby sa usilovali o to, čo nikdy nepominie. Nechce, aby ľudia šli za ním iba kvôli tomu, že uzdravuje telo a dokáže nasýtiť žalúdok. To by nebol dostatočný dôvod ísť za ním.

Samotné bytie Ježiša je dávaním života. Bez Neho by sme nemohli jestvovať ani jednu sekundu. Ježiš dáva, udržuje a vracia život. „Každý, kto vidí Syna a verí v neho, má večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Fr. Šimon OP