Farnosť Sása (dekanát Zvolen) sa zúčastňuje súťaže VÚB banky pod názvom “Poklady Slovenska”. V kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Sáse máme čiastočne obnovené fresky z polovice 15. storočia.

Farnosť Sása vás prosí o podporu formou hlasovania v súťaži o 50 000,- € na stránke VÚB banky za projekt reštaurácie fresiek z polovice 15. storočia, ktoré sa uskutoční v termíne 1. – 15. júna 2024.

V mene Adama Cyryla Gierasimczuka, farára v Sáse, vás prosíme o propagáciu hlasovania za tento projekt: http://www.nadaciavub.sk/poklady

 

Fresky v Sáse