Východ slnkoJn 8, 21-30

„Ja som, ktorý som!“ je v Starom zákone meno Boha, ktorým sa predstavil Mojžišovi v horiacom kríku. (Ex 3, 14) Ježiš dnes s autoritou Boha trikrát pripomína, že hriech človeka zabíja. „Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Spoznať svoj hriech a ľutovať ho pred Bohom je viac ako vzkriesiť mŕtveho. Zvyčajne sa hriech bagatelizuje tvrdením, všetci sme hriešni, nič som neukradol, nikoho nezabil…

Svätý Augustín (354-430) dodáva: „Byť bez hriechu nedokážete nijakým spôsobom, keď ste sa s hriechom narodili. Ak neuveríte v Ježiša, zostanete mŕtvi vo vašom hriechu.“ Nevera nespočíva v tom, že človek hreší, ale v tom, že v hriechu umiera.

Dismas, zločinec ukrižovaný vedľa Ježiša, je patrón dobrej smrti. Prečo ho jeho hriechy nezabili? Lebo v Ježišovi visiacom vedľa seba na kríži rozpoznal Kráľa Kráľov: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,42)

Fr. Šimon OP