Istota vieryJn 16, 29-33

Jeho učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha“. Na takéto sebavedomie Ježiš reaguje: „Teraz veríte?“ Povedal to s iróniou: „Ste si istí, že veríte?“

„Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého.“ Učeníci si neuvedomovali, aká nedokonalá, nezrelá je ich viera. Ešte toho istého večera utiekli od Ježiša a rozpŕchli sa.

Nedokonalého človeka Ježiš nepokoruje, ani nedráždi. Hoci odkrýva jeho nedokonalosť, je to kvôli tomu, aby ho naplnil pokojom. Viera je vzťah s Ježišom a budovanie spoločenstva veriacich. Nie intelektuálne, ale vnútorné poznanie, na rovine ducha a srdca, ktoré dáva Duch Svätý.

Fr. Šimon OP