Jn 1, 43-51

Ježiš dáva Natanaelovi meno: „Izraelita, v ktorom niet lesti“. Patriarcha Jakub dostal od Boha meno Izrael (Gn 35, 10), no bol človekom, v ktorom bola lesť. V knihe Genezis je opísané ľstivé konanie Jakuba, ktorý podvodným konaním dosiahol požehnanie od svojho otca Izáka (Gn 27. kapitola).

Natanael sa pýta Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ Pravým Izraelitom bol Natanael aj preto, lebo študoval Tóru. Odkiaľ to vieme? Pod figovníkom sa študovala Tóra, rabíni vravievali, že jej slová sú sladké ako ovocie figy. Filip mu pripomína jeho vášeň: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci.“

Ježiš zjavuje svoju božskú moc aj tým, že pozná človeka viac než ktokoľvek iný.

„Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Patriarchovi Jakubovi sa snívalo, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom (Gn 28, 12). Natanael je nový Jakub, predstaviteľ pravého Izraelitu, nie takého, kto podvodne dosahuje privilégiá.

Fr. Šimon OP