Sv. Katarína SienskáMt 11, 25-30

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ Katarína Sienská (1347-1380) vyšla z jednoduchej izby rodičovského domu a šla až do pápežského paláca. V rozdelenej Cirkvi sa usilovala o pokoj a zmierenie.

Poznáme mystikov a svätcov, ktorí sa zdajú byť vzdialení našej zmätenej a nepokojnej dobe, utekajú do ústrania a žijú životom kontemplácie, mimo vonkajšieho sveta a jeho starostí. Ale sú aj svätí ako Katarína, ktorí prinášajú svetlo svojho života zjednoteného s Bohom priamo do sveta.

Sama musela prekonať obavy, strach a po osobnej skúsenosti často iným hovorievala: „Chcem, aby ste sa nikdy nebáli. Nech zmizne z vás každý otrocký strach!“ Túžila priniesť každému človeku Božiu lásku a milosrdenstvo. Bola presvedčená, že dobro sa nezíska ani mečom, ani vojnou, ani krutosťou, ale iba pokojom, pokorou a vytrvalou modlitbou.

Fr. Šimon OP