kontinuitaMk 1,14-20

Božie slovo nemožno utíšiť, Božie svetlo nemožno zhasiť. Pravda sa prediera dejinami, aj keď si to mnohí neprajú. Keď bol jeden prorok umlčaný, Boh poslal svetu nového ohlasovateľa Božieho plánu so záchranou ľudského pokolenia. Keď mocní tohto sveta uväznia Jána Krstiteľa, svoje kázanie začína omnoho mocnejší ohlasovateľ, samotné Slovo – Ježiš Kristus. A svoje ohlasovanie Božieho kráľovstva začína tým, že si vyvolí tých, ktorí zasa prevezmú štafetu ohlasovania pravdy vo svete, keď on bude onedlho pribitý na kríž. A tí opäť odovzdajú poklad viery ďalším.

Pane, pomôž nám dobre odovzdávať poklad, ktorý sme prijali.

Fr. Damián, OP