Mt 5, 27-32
Svojím učením o cudzoložstve Ježiš znova presúva našu pozornosť od skutku smerom k úrovni hriešneho úmyslu. To nás učí pravdivej skúsenosti, že keď sa niekto vnútorne rozhodne spáchať hriech, morálne zlo už je nejakým spôsob prítomné. Samotným skutkom sa už len košatí ako starý strom. Preto je dôležité sa vyhnúť tomuto morálnemu zlu ešte v jeho počiatkoch, keď sa rodí v úmysle. A to i za cenu veľkej obety, čo Ježiš nadnesene vyjadruje vylúpeným okom či odseknutou rukou. Ježiš to nemôže povedať jasnejšie: oplatí sa skôr podstúpiť bolesť zrieknutia sa žiadostivosti, než trpieť večnou bolesťou, keď jej podľahneme.

Pane, pomôž nám dobre rozlíšiť hodnotu toho, čo sa nám ponúka.

Fr. Damián, OP