Mk 14,22-25
V roku 2010 pápež Benedikt XVI. vyhlásil jubilejný rok venovaný kňazom uprostred spoločenstva Cirkvi. Ovocím tohto jubilea je dnešný sviatok, ktorý pozýva k duchovnej obnove. Aké bolo Kristovo kňazstvo? Záležalo mu na tom, aby ľudia nezabúdali na Boha, ale aby sa mu všetci klaňali v Duchu a pravde. Často čítame, že sa utiahol do samoty, aby sa tam modlil. Učí svojich nasledovníkov modlitbu Otče náš. Pozýva k vyznávaniu svojich hriechov a ich odpúšťaniu a uzmiereniu. Verejne sa angažuje a kritizuje tak politické, ako aj náboženské pokrytectvo a túži po obnove spravodlivosti. Je blízky chorým a trpiacim. Učí zástupy v podobenstvách duchovnú múdrosť, ktorá je nápomocná už na tomto svete, no otvára človeka pre nebeské kráľovstvo. A nakoniec vo večeradle ako učiteľ slúži a umýva nohy, dáva sa za pokrm novej zmluvy a obetuje sa za spásu sveta na kríži, aby nás priviedol k novému životu zmŕtvychvstania. K tomu nás pozýva, aby sme mali všetci účasť svojím krstným a viacerí aj služobným kňazstvom.

Pane, daj nám svätých a múdrych kňazov.

Fr. Irenej, OP