Mt 5, 43-48

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.“ Koniec delenia ľudí na dobrých a zlých, spravodlivých a nespravodlivých, svätých a hriešnikov. Boh sa nikdy nezriekne žiadneho zo svojich detí. „On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“

Úlohou kresťana je osvojovať si myslenie nebeského Otca: „Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? A nie, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?“ (Ez 18, 23) Niekedy aj svoje vnútro delíme na časť dobrú a zlú. Obviňujeme seba, že niečo v nás je stelesnením zla. Je to popretie pravdy, že sme dielo Boha od hlavy po päty.

Ježiš nám dnes hovorí, že nikto okolo nás, ani žiadna časť v nás, nie je taká, aby mala byť vylúčená z úprimnej lásky. Cirkevní otcovia (1. – 7. storočie) vytýkali veriacim negatívny vzťah k ľudskému telu. Očierňovanie tela, ako väzenia pre šľachetnejšiu, duchovnú časť človeka. Akoby ľudské telo nebolo Bohom stvorené. Boh je čistý duch, ktorý sa v Ježišovi stal telom. Odvtedy je ľudské telo vynesené do božskej hodnosti.

Fr. Šimon OP