ČO JE LETNÁ TOMISTICKÁ ŠKOLA (LTŠ)?

Týždňové podujatie organizované Rehoľou dominikánov, ktoré sa zvyčajne koná v druhej polovici augusta v Kontemplatívnom centre Pustý Dvor pri Ábelovej. Je to škola určená pre tých, ktorí túžia hlbšie spoznať učenie jedného z najväčších teológov všetkých čias – svätého Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Jej cieľom nie je bezduchý návrat do niekoľko stáročnej minulosti a bezhlavé vŕtanie sa v náuke tohto stredovekého učiteľa či v následnej tomistickej tradícii. Cieľom LTŠ je spoznávať krásu a hĺbku živej katolíckej viery a hľadať odpovede na otázky, problémy a pochybnosti súčasného (nielen) veriaceho človeka. Učenie Anjelského učiteľa, ktoré vychádza z Písma a opiera sa o náuku cirkevných Otcov, je tým prostriedkom, tou pomyselnou lampou, ktorá nám osvetľuje najhlbšie zákutia nielen mystéria viery, ale aj mystéria človeka. Spoznať a milovať viac Boha, spoznať a milovať viac človeka. O tom je každoročná LTŠ.

KDE:  Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY:  21. – 27. august 2023

KTO:  starší ako 18 rokov

PRIHLASOVANIE:  do naplnenia ubytovacej kapacity nášho centra – prihlasovací formulár

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU:

  • 60€ do 31. 5. 2023 na účet SK39 8360 5207 0042 0036 4958 (poznámka pre prijímateľa: „LTS + meno a priezvisko účastníka)
  • 75€ od 1. 6. 2023

KONTAKT:  opmladez.sk@gmail.com

Viac informácií, podrobný program a rozpis jednotlivých tém nájdete na https://dominikani.sk/letna-tomisticka-kola-zjednotenie-duse-s-bohom/