V dňoch 3. až 9.8.2020 sa uskutočnil detský letný tábor v Ábelovej. Ako sme sa mali? Prečítajte si viac o programe tábora.

3.8.2020 Pondelok – Benediktíni, pustovníci

Po príchode, ubytovaní, vybalení vecí a obede sme sa všetci navzájom zoznámili a rozdelili sme sa do 3 oddielov. Tiež sme sa oboznámili s táborovým poriadkom, so súťažou poriadku izieb a s erbami.

Poobede nasledovalo predstavenie začiatkov života mníchov – hľadanie pustovne starého mnícha s pokladom. Deťom sa zaviazali oči a chytenými rukami išli ku pokladu. Našli zvitok – tajomstvo – ora et labora. Prečítalo sa prvému do ucha ako telefón. Deti museli prísť nato, kde majú kopať, a tam našli škatuľu s pokladom – medailóny sv. Benedikta.

Nasledovala hra Labyrint – natiahli sme špagát pomedzi stromy, aby sme vytvorili bludisko. Dieťaťu sa zaviazali oči a po zakrútení sme mu položili ruky na špagát a muselo prejsť až do konca.

Po sv. omši a večeri nasledovala obliečka – šatky alebo náramky, vyhodnotenie dňa, losovanie a na záver večerná modlitba.

4.8.2020 Utorok – Misionárky lásky

Po rozcvičke, sv. omši a raňajkách nasledovalo predstavenie a súťaž v družstvách – stavba kláštora. Poobede sme hľadali indické slová a z pamäte sme ich museli hovoriť vedúcim, ktorí ich zapisovali.

Po sv. omši a večeri sme mali scénku, kvíz a vyhodnotenie dňa – na záver večerná modlitba

V noci bola nočná hra – pralesoví škriatkovia

5.8.2020 Streda –  Milosrdní bratia

Oboznámenie s rehoľou Milosrdných bratov, kvízy v družstvách – hra revolúcia

Poobede nasledovala hra milosrdný samaritán – ošetrovateľský misionársky kurz prvej pomoci.

Večer sv. omša, scénka, kvíz, vyhodnotenie dňa a večerná modlitba.

6.8.2020 Štvrtok –  Saleziáni

Ábellandské preteky – 1. beh vo vreci, 2. chodenie po močiari, 3. boj s dekami so šatkami na očiach, 4. vybaľovanie vecí z batoha, 5. kohútie zápasy.

Poobede športové hry – prehadzovaná, futbal, minigolf a pašovanie.

Večer už tradične sv. omša, scénka, kvíz, vyhodnotenie dňa a večerná modlitba.

7.8.2020 Piatok – Templári, Maltézski rytieri, Trinitári

Ráno sme mali sv. omšu a potom sme sa vybrali na Ábellanský výlet, cestou sme hrali hru o atribútoch svätých.

Večer sa opekalo pri táboráku a deň sme zakončili večernou modlitbou.

8.8.2020 Sobota – Dominikáni, Františkáni

Ráno sme súťažili v družstvách z vedomostí o františkánoch a dominikánoch – boli pripravené kvízy.

Nasledovala sv. omša, obed a príprava na karneval.

Po večeri bol samotný karneval, na ktorom sa vyhodnotil celý tábor, ako aj súťaž izieb, rozdali sa diplomy.

9.8.2020 Nedeľa – odchod

O desiatej sme mali ešte spoločnú sv. omšu, po ktorej sme sa naobedovali, všetko upratali a pobrali sa domov..