Panna Mária 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 19, 25-34

„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Deje sa adopcia, vďaka ktorej sa rodí nová rodina, nové stvorenie ľudstva, ktoré sa už neopiera o pokrvné väzby. Ježiš je nový Adam a Mária nová Eva. Všetci ľudia sú do tohto daru nového stvorenia pozvaní.

Mária trpí z dôvodu smrti svojho syna; jej bolesť je však pôrodná, ktorá plodí nový život. Nie vždy rozumieme zmyslu utrpenia, ale chápeme význam pôrodných bolestí. Žena, ktorá rodí, trpí; keď porodí dieťa, už nemyslí na bolesť, lebo sa narodil človek.

Mária prežíva utrpenie svojho syna odovzdane, a preto jej utrpenie prináša ovocie. Duchovne rodí nového syna, milovaného učeníka, a v ňom nás všetkých. Krst je prijatím tohto daru, je znovuzrodením človeka. Od tohto momentu sa stávame deťmi Márie, matky Cirkvi, a bratmi a setrami Ježiša.

Fr. Šimon OP