Deti a mladí z farnosti Zvolen-Západ sa chcú zapojiť do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a spoločne tak prosiť za jednotu a mier vo svete.

V utorok 18. októbra o 17.15 hod., pred večernou sv. omšou sa spolu pomodlíme ruženec a povzbudíme naše deti, aby – tak ako nás vyzýva pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi – neváhali v ťažkých časoch obracať sa na Boha, dôverovať Mu a nájsť v Ňom oporu.

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec je celosvetovou akciou, do ktorej sa každý rok zapája niekoľko desiatok krajín a státisíce detí, vrátane našej farnosti. Všetci spoločne sa modlíme za zmiernenie hladu, chudoby, vojen či korupcie.

Milión detí sa modlí ruženec