MilosťJn 15, 9-17

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Kvôli čomu si nás Boh vybral? Aby v nás bola Božia radosť a aby táto radosť bola úplná. Ježiš nám sľubuje skúsenosť Otcovej lásky.

Božia láska sa nedáva po kúskoch, ale celá. V skutočnej láske to ani inak nie je možné. Boh potrebuje od nás otvorenosť nášho srdca jeho láske. Láska, ktorú nám ponúka Ježiš, sa nemôže stať našou súkromnou záležitosťou. Aby v nás Božia láska žila, musí cez nás zostúpiť na niekoho ďalšieho.

Jeden náš nepatrný, ale nezištný skutok lásky, má schopnosť urobiť na Boha gigantický dojem a stať sa dôvodom vyliatia Jeho lásky. Stačil jediný spravodlivý, Ježiš Kristus, a Boh bol očarený celým ľudstvom. Stačí, že zachováme jediné prikázanie lásky, aby sa Božia láska rozliala na celé ľudstvo.

Fr. Šimon OP