Lk 18,1-8

Dnešné evanjelium sa začína Ježišovou výzvou k neustálej modlitbe a končí sa otázkou: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ Modlitba a viera sa tak stávajú „dvojičkami“. Modlitba nás pozýva roznecovať vieru a viera nás vedie k hĺbke modlitby. Až takto zakorenení pri Bohu sme pozvaní vstúpiť do starostí sveta. Prečo? Často keď prídu starosti, tak ľudia vidia iba ich praktický rozmer a pustia sa do nich s takým nasadením, že sú už unavení modliť sa.

No ak sa im podarí vyriešiť jednu vec, vidia nové a nové veci a s nimi nové a nové starosti. No s postupujúcou únavou a ubúdaním síl sa niekedy môže začať vytrácať aj viera. Modlitba a viera nám pripomínajú, že život nie je iba o praktickosti. Čo získame, keď budeme mať aj celý svet, a pritom stratíme svoju dušu a srdce, lásku k Bohu a blížnym?

Pane, obnovuj nás v modlitbe a vo viere.

Fr. Irenej, OP