Betlehem - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 2, 1-12

„Uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu.” Jeden z mudrcov po rokoch spomína na túto udalosť a hovorí, že toto narodenie bolo úzko spojené s ich smrťou. Vrátili sa síce do svojich domov, svojej krajiny ale inou cestou, čiže natrvalo poznačení Bohom. Boli ako cudzinci vo svojej vlasti, neschopní nájsť pokoj vo zvyčajných povinnostiach a zábave.

Izraeliti, synovia kráľovstva, mali najlepšie predpoklady rozpoznať Mesiáša, ale tí ho nespoznali. Zostali chladnými interpretmi biblického slova, ktoré ich nebolo schopné ani presvedčiť, ani donútiť.

Slávenie sviatkov býva pokušením aj pre mnohých z nás, aby sme vnútorný nepokoj a hlad vyplnili tovarom. Ale ako kedysi povedal Šalamún, snaha mať pripomína rieky tečúce do mora, ktoré sa nikdy nenaplní.

Mudrci úprimne hľadali múdrosť a došli k Ježišovi bez toho, aby poznali jeho osobu a meno.

Fr. Šimon OP