Mt 13, 1-9

„Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ Ježiš nám dnes obrazne hovorí o múdrosti. Pôda predstavuje človeka a zrno Boha. Pôda potrebuje prijať zrno. Zrno zas potrebuje vhodnú pôdu. Ježiš predstavuje štyri typy pôdy, z ktorých iba jeden prináša úrodu.

Pôda blízko cesty je človek, ktorý chce konať dobro, počúva Božie slovo, ale chýba mu trpezlivosť a skôr než čokoľvek vyrastie, pociťuje sklamanie, neúspech. Skalnatú pôdu predstavujú ľudia, ktorí chodia do kostola, modlia sa, ale zrno sa v nich nemôže zakoreniť, lebo ich spôsob myslenia nepodlieha premene. Pôda zarastená tŕním predstavuje egoizmus, pýchu. Modlitba takých ľudí nie je poznávaním vôle Boha, ale hovoria Bohu, aby požehnal, zavlažil ich vlastné predstavy.

Stav pôdy nášho srdca vo veľkej miere záleží od nás. Ak sme kamenistou pôdou, alebo pôdou zarastenou tŕním, môžeme sa otvoriť pre prijatie Božieho slova a premieňať sa na úrodnú pôdu. Múdry človek je úrodnou pôdou, vie, že potrebuje prijať život. Život, ktorý je v Ježišovi, jeho slove.

Fr. Šimon, OP