zrkadlo vodaMt 5,1-20

Ježišov prechod na druhý breh Genezaretského jazera môžem vnímať aj ako akt jeho vtelenia, keď sa Boh stáva človekom. Do akého prostredia prichádza? Často nachádza ľudí skľúčených, zviazaných, bývajúcich medzi hrobmi, teda mysliacich viac na smrť ako na život. Mŕtvoly boli tie, ktoré znečisťujú a bránia zúčastňovať sa plného spoločenstva s Bohom a ľuďmi, aj ľudí často odsudzujú na samotu vecí, ktoré nedokážeme vyznať Bohu a ktoré tvoria bariéry medzi ľuďmi. Neraz Ježiš na druhom brehu stretá ľudí prosiacich, aby odišiel, lebo prichádza s mocou spasiť duše, ale my radšej žijeme pre telo. Učí nás láske k jednému, k Bohu a skrze neho k ľuďom, no nachádza skôr ľudí rozbehaných a roztržitých za mnohým, neschopných zastaviť sa. No napriek tomu všetkému a možno kvôli tomu všetkému Ježiš prichádza, aby ukázal inú cestu.

Pane, daj nám kráčať na tomto brehu tvojou cestou.

Fr. Irenej, OP