Mk 10, 28-31

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli za tebou.“ Ale čo také apoštoli zanechali? Svätý Pavol to vyjadril slovami: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor 4, 7) Ísť za Ježišom znamená nasledovať toho, od ktorého a vďaka ktorému všetko mám. Napriek tomu Ježiš Petra povzbudzuje, aby sa nebál a bol pokojný, lebo nič lepšie človek ani nemôže urobiť. Ježiš mu sľubuje, že ak pri ňom vytrvá, tak jeho radosť bude len narastať. „Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

Sokrates (†399 pred Kristom) veril, že prvotný inštinkt v človeku je nasmerovaný na život jednoduchý a prostý. Preto nenosil ani obuv a chodil bosý. Napriek tomu ho to neustále ťahalo na Aténske trhovisko, kde rád pozeral na vystavovaný tovar a predmety na predaj. Nikdy si však nič nekúpil. Keď sa ho priatelia pýtali, prečo to robí, odpovedal: „Chodím tam rád, aby som sa utvrdil v tom, ako veľmi veľa vecí je na svete, ktoré vôbec k životu nepotrebujem.“

Sloboda od materiálnych vecí je základ existencie človeka. Ježiš nám dnes pripomína, aby sme sa príliš nezdržovali tým, čo nie je podstatné, aby nám hmotné veci nezatemňovali myseľ. Matka Tereza z Kalkaty (1910-1997) zaujímavo interpretovala dnešné evanjelium: „Najväčším problémom dnešnej doby nie je nasýtiť chudobných, ale bohatých.“ Ježiš chce nasýtiť najhlbší hlad, ktorý v sebe človek nosí, a to je hlad po zmysle svojho života.

Fr. Šimon OP