ZákonMt 5, 17-19

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ Ježiš neprináša nové pravidlá, ale svojím životom ukazuje, ako sa žije podľa Božieho zákona.

Napríklad, zákon o doprave nám prikazuje jazdiť vpravo. Podstatné nie je to, že máme jazdiť vpravo, ale, ak je to dobre zariadené, tak všetci jazdia vpravo a ja sa na to môžem spoľahnúť.

Dobré zákony nie sú obmedzením slobody, ale jej podmienkou. Iba tam, kde platia pravidlá, kde sa na ne môžeme spoľahnúť, sa môžeme cítiť slobodne medzi ľuďmi.

Fr. Šimon OP