Brána do neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 10, 7-15

Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Príchodom Ježiša Krista je nebeské kráľovstvo prítomné vo svete, ako progresívna prítomnosť Božieho svetla. Svetla, ktoré, pomocou ohlasovania apoštolmi, chce zažiariť vo všetkých končinách zeme.

Nebeské kráľovstvo je blízko. Čo to znamená? Ježiš povedal, že nepríde tak, aby sa dalo spozorovať. Preto sa neobzerajte tu, či tam. Lebo nebeské kráľovstvo je uprostred vás a je vo vás. Obidva významy sú správne. Nebeské kráľovstvo je v osobe a medzi osobami, čiže vo vzťahoch.

Svätý Augustín to pekne vyjadril: „Ona vidí jeho, on vidí ju, ale lásku nevidí nikto“. Lásku nevidno, ale ten, kto miluje, medzi ním a milovanou sa deje čosi, čo je podstatou nebeského kráľovstva, a to je láska. Niečo sa deje v osobe a medzi osobami. Keď Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve, prirovnáva ho k človekovi, k osobe, k budovaniu vzťahov.

Fr. Šimon, OP