Jn 20,24-29
V tento týždeň, už od nedeľných čítaní, počúvame veľa o viere. Aj dnes počujeme o tom, ako Ježišovi záleží na tom, aby sa „neveriaci“ Tomáš stal veriacim. Prečo na tom Ježišovi tak záleží? Vari viera nie je len nejaká okrajová záležitosť života, ktorá je súkromným záujmom niekoľkých jednotlivcov, podobne ako to vnímajú mnohí ľudia dnes? Viera môže mať také miesto v živote, aké sme jej ochotní dať. Môžeme mať nejakú predstavu z detstva, ktorú si môžeme niesť celý život a ktorá nemusí ovplyvňovať naše každodenné rozhodovanie. No taká viera je našou víziou a nie skutočným stretnutím so živým Bohom. Čo vlastne videl Tomáš, keď uveril? Videl Kristove rany a vyznal jeho božstvo. Pochopil, že mocný a svätý Boh vstupuje do utrpenia ľudí, aby sa im stal blízky a ukázal im svetlo nádeje uprostred ťažkostí. No na to, aby sa mohlo odohrať takéto stretnutie, aj Tomáš musel prekonať svoje odcudzenie sa od spoločenstva apoštolov a prísť medzi nich.

Pane, posilňuj našu vieru.

Fr. Irenej, OP