„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“ (Den. 699)

Nedeľa Božieho milosrdenstva 2023

Počas celého programu je k verejnej úcte vystavená relikvia sv. Faustíny.

 

SOBOTA 15. apríla 2023
17.15 – ruženec
18.00 – sv. omša
18.45 – vešpery
19.15 – adorácia detí
20.00 – adorácia mladých
21.00 – adorácia matiek
22.00 – adorácia otcov
23.00 – velebenie Božieho milosrdenstva

NEDEĽA 16. apríla 2023
00.00 – privítanie Sviatku milosrdenstva, eucharistické požehnanie
7.30, 9.00, 10.30 – sv. omše
15.00 – slávnostná Hodina milosrdenstva
18.00 – sv. omša
18.45 – 19.45 eucharistická adorácia v tichosti
20.00 – vešpery

Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol z môjho vnútra pre potešenie celého sveta“ (Den. 1517) „a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania“ (Den. 420).