NenávisťJn 15, 18-21

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“ Úplne iná nálada než v predchádzajúcich veršoch. Ježiš dnes hovorí o nenávisti sveta.

Kto je to ten svet, ktorý nenávidí Ježiša? Je to predmet Otcovej lásky, čiže všetko, čo stvoril. Boh robí všetko, aby človeka zachránil, a svet na to odpovedá nenávisťou. Podobne ako tma nenávidí svetlo.

Učeníci kvôli tomu, že patria Ježišovi, prežívajú prenasledovanie. Je to základný znak, že ich svedectvo je pravdivé. Ak kresťanské spoločenstvo nezakúša prenasledovanie, tak sa ma pýtať, či neprestalo ísť za svojím Učiteľom autentickým spôsobom.

Fr. Šimon OP