vyschnuté srdceLk 9,7-9

Herodes Antipas bol kráľ a na prvý pohľad mal všetko a mohol všetko. Nevzťahovali sa na neho spoločenské konvencie – žil s manželkou svojho brata. Rozhodoval o živote a smrti iných – dal sťať Jána Krstiteľa. Bol bohatý a chcel po sebe zanechať niečo veľké – preto postavil mesto Tiberias. Mal moc. A napriek tomu rád počúval Jána Krstiteľa, keď ho zajal. A rovnaký záujem vzbudil u neho Ježiš – „chcel ho vidieť“, hovorí Písmo. Človeku, aj keď môže mať všetko na tomto svete, stále ešte niečo chýba. Pretože sme stvorení pre Boha.

Dominikánsky spolubrat Tomáš Akvinský hovorí o štyroch náhradách Boha na zemi – moc, bohatstvo, sláva a „radovánky“ (zmyslové potešenie). Ak tieto veci nahradia v živote človeka Boha, urobia ho závislým a v konečnom dôsledku nenaplneným. Ak Boh bude nad nimi, každá z nich dostane svoje správne miesto a môžu život človeka urobiť hojným.

Pane, cez osobné stretnutie s tebou vo viere a v láske pomáhaj mi, aby som nikdy nepovýšil veci nad ľudí a tak si v živote nikdy nezamenil prostriedky za ciele, a naopak.

Fr. Irenej, OP