hovorLk 4, 24-30

Prečo Eliáš zachránil od hladu práve vdovu zo Sarepty? Prečo práve Sýrčan Náman bol uzdravený? Na tieto otázky svätý Augustín odpovedal s veľkou opatrnosťou, že ak sa v odpovedi na ne nechceme zmýliť, „mali by sme odpoveď ponechať na Božiu slobodu. On dáva milosť, komu chce“. Znamená to azda, že Boh koná svojvoľne, bez ohľadu na naše postoje? Isteže nie. Veď aj z dnešného evanjelia sa dá vnímať, že už len to, že niekto je členom vyvoleného národa, je veľkou milosťou, ktorá bola daná bez zásluh. Bez nášho pričinenia, ale žiaľ, ostala aj bez našej odpovede. Ako nezdvihnutý hovor. A tak Boh ide ponúknuť svoju milosť tam, kde bude prijatá.

Pane, pomôž nám nenechávať nepovšimnutou milosť, ktorú nám dávaš bez akýchkoľvek našich zásluh.

Fr. Damián, OP