Nové narodenieJn 3, 7b-15

Ježiš hovorí: „Musíte sa znova narodiť.“ Nové narodenie sa deje vo sviatosti krstu. Prečo je to také nevyhnutné? Jeden z najvýznamnejších teológov dvadsiateho storočia, Hans Urs von Baltazar (1905-1988), to vyjadril takto: „Boh už nevidí vo mne moje hriechy, ale vidí ich vo svojom milovanom Synovi, ktorý ich vzal na seba. Boh premieňa moje hriechy na trpiacu lásku.“

Kresťanskí myslitelia predstavujú vykúpenie človeka ako postupné zostupovanie Syna Božieho do sveta, medzi trpiacich, hriešnych ľudí, odlúčených od Boha. Zostúpenie, poníženie Krista je vždy spojené s povýšením. Kam zostúpi Boh, tam sa otvára nebo! Sýrski otcovia nazývajú kríž rebríkom do neba.

Ježiš vedel, že najväčšou prekážkou v záchrane človeka nie je satan, ale zatajovanie skutočného stavu, v ktorom sa človek nachádza. Hriech je najväčšie zlo, no ešte väčším zlom je nepriznať si svoj hriech. Zotrvávať v temnote. Ak niekto žije dlho v temnej jaskyni, môže oslepnúť v kontakte so svetlom.

Fr. Šimon OP