LáskaJn 13, 31-33a.34-35

V Starom prikázaní bol mierou správania človek: „Milujte blížneho ako seba samého.“ Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Typická v medziľudských kritériách je vonkajškovosť. Zháňanie sa za novými vecami, zážitkami, novými emóciami, z ktorých sme postupom času unavení.

Ježiš prináša Nové prikázanie, v ktorom je mierou správania Ježiš a nový cieľ ľudského úsilia: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“ Ježišova novosť spočíva v zvnútornení pohľadu. To znamená, nehľadať niečo ďalšie, ale hľadať schopnosť a dôvod milovať. Lebo novým sa stáva to, čo milujem.

Ježiš nemiluje to, čo je nové, ale to, čo miluje, robí novým. V tom spočíva Nové prikázanie, ktoré prináša Ježiš. Boh môže všetko obnoviť v spojení s nami. Jeho láska sa môže cez nás prenášať na iných, a tým obnovujeme Božie stvorenie.

Fr. Šimon OP