Mt 9, 14-17
Za Ježišom prichádzajú úprimne veriaci Jánovi učeníci a pýtajú sa ho ohľadom pôstu. Ježiš ich vypočuje a odpovedá zvláštnou narážkou na ženícha a svadobnú hostinu a hovorí, že to nie je čas a miesto pre pôst. Ako tomu rozumieť? Niekedy, keď sa ľudia postia, tak ich prenikne vedomie veľkosti svojej vlastnej obety. Akoby ich obeta mala pred Bohom takú hodnotu, že si od neho zaslúžia niečo viac ako ostatní ľudia. Ježiš ich usmerňuje, že v duchovnom živote je vždy Boh ten, ktorý koná prvý, a my sme tí, ktorí odpovedáme na Božie konanie. Boh je ženích a my sme „nevestou“. Prečo je dôležité stále si to pripomenúť? Pretože pôst s nesprávnym úmyslom by mohol byť viac o pýche a ľudskom výkone ako o odpovedi na Božiu lásku. Ak si uchováme Pavlovu vieru, že Boh nás miloval ako prvý, potom v našom duchovnom šatníku budú mať miesto šaty nové i staré. Potom v našej vnútornej vinotéke budeme otvorení pre Božiu novosť i pre všednosť našu i našich blížnych, ktorú už tak dôverne poznáme.

Pane, zaodej nás šatami krstnej milosti a dávaj nám víno eucharistickej obety.

Fr. Irenej, OP