prorokyňa AnnaLk 2,36-40

Osemdesiatštyriročná prorokyňa Anna je hrdinkou dnešného úryvku evanjelia. Lukáš si dal námahu, aby nám priblížil jej život. Sedem rokov bola vydatá, no nič nehovorí o tom, že by mala deti. Osemdesiatštyriročná bezdetná vdova, žena, ktorá by podľa prirodzených síl už od života veľa nečakala, skôr bola preniknutá životnou neistotou a myšlienkami na blížiacu sa smrť. No v evanjeliu nič nečítame o sklesnutej, unavenej, neistej žene. Čítame o žene, ktorá dala svoj život do služby Bohu, ktorý sa jej stal „životným partnerom“, ak to tak môžeme povedať, a ktorá hoci nemá vlastné deti, teší sa z Ježiša, novonarodeného dieťaťa cudzích ľudí. Teší sa asi aj ľudsky, no teší sa najmä duchovne, pretože vidí v nádeji svetlo spásy a vykúpenia. Tá, ktorá si zažila ľudskú samotu a čo to znamená byť na okraji spoločenského záujmu, veľmi dobre vie, čo to znamená vykúpenie, ktoré očakáva.

Pane, daj nám svetlo nádeje prorokyne Anny.

Fr. Irenej, OP