ChliebMk 8, 1-10

Blahoslavení tí, čo sa uspokoja s málom, lebo budú žiť v hojnosti. Vrcholom Ježišovho stretnutia s pohanmi je druhé rozmnoženie chleba. Aj im je dané to, čo židovskému ľudu. A aj toto rozmnoženie Marek vykresľuje ako znamenie Eucharistie. Ľud čakal tri dni, aby prijal tento pokrm, čo naznačuje veľkonočné udalosti, ktoré Eucharistia sprítomňuje. Spôsob, akým Ježiš vzdával vďaky, lámal chlieb a dával ho svojim učeníkom, aby ho oni rozdávali, je veľmi podobný gestám pri Poslednej večeri pred umučením. Druhým rozmnožením chlebov Ježiš slávi v istom zmysle „omšu pre celý svet“. Hranice vyvoleného ľudu už sú natrvalo otvorené. A pozvanie na slávnostnú hostinu v Božom kráľovstve zaznieva pre každého jedného človeka dobrej vôle.

Pane, daj nám poznať hodnotu tvojej reálnej prítomnosti medzi nami v Eucharistii.

Fr. Damián, OP