Mk 10,1-12
Veci sa vyvíjajú a my žijeme v dobe, keď sa progres, vývoj berie automaticky ako niečo dobré. Toto očakávanie by mohlo platiť na techniku a vedu, ale platí tiež vo vzťahu k spoločnosti a ľuďom? Aj za čias Ježiša ľudia prežívali modernú dobu a farizeji vnímali aj niektoré pravidlá ako vymoženosť. Preto z ich uhla pohľadu priepustný list pri riešení manželských sporov bol prijateľným riešením. Ježiš tvárou v tvár tejto požiadavke zdieľa svoj kritický postoj. Hovorí: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ Naučili sme sa žiť s tvrdým srdcom a vnímame to ako niečo prijateľné. No Ježiš ukazuje aj inú cestu. Cestu návratu k počiatkom, kde nie ľudia robili svoju politiku možného, ale Boh svojou stvoriteľskou láskou pozval mužov a ženy k životu vzájomného darovania sa a zároveň k životu milosti, ktorá nás bráni pred tvrdosťou srdca.

Pane, stvor vo mne srdce čisté.

Fr. Irenej, OP