hudba tóny evanjeliumMk 14, 12-16.22-26

Na začiatku Lukášovho evanjelia Mária vkladá Ježiša jasličiek, do válova pre krmivo. Prečo? Lebo čo je vo válove, to je pokrmom. A to sa deje v Betleheme, v „Dedine chleba“ , v Chlebniciach. Kto sa narodil v Betleheme, stáva sa chlebom života pre celý svet, stáva sa novým chlebom. Na začiatku Jánovho evanjelia sa zasa Mária stará, aby bol dostatok vína v Káne, aby bolo nové víno. Pretože bez vína nebolo v Galilei žiadnej hostiny. Hojnosť Ježišom premeneného vína je znamením prekypujúcej radosti, že Boh je medzi nami. Na začiatku Markovho evanjelia zasa počujeme z Ježišových úst, že nik nové víno neskladuje v starých mechoch. On prináša čosi nové, čo si vyžaduje zmenu postoja človeka. Tajomstvo Eucharistie je prítomné od prvých tónov každého evanjelia, lebo je ich stredobodom. Kristus je medzi nami reálne prítomný, aby sme ho prijímali.

Pane, posilni našu vieru, že si uprostred nás sviatostne prítomný.

Fr. Damián, OP