odrazMk 1, 40-45

Malomocný prichádza k Ježišovi s veľkou pokorou, s prosbou o uzdravenie svojej slabosti. Navyše je pripravený prijať Pánovu vôľu, nech bude akákoľvek: „Ak chceš,“ hovorí malomocný. To je pekná črta chorého. Ak chceš, budem vďačný za uzdravenie. Ak nie, ostanem, akým som. Nevtiera sa Ježišovi a v tom je príkladom odovzdávania sa do Božej vôle. Úplne sa podriaďuje tomu, čo chce Ježiš s jeho prosbou urobiť. Ale ukazuje sa, že tieto pekné črty jeho osobnosti majú svoje trhliny. Deklarovaná pokora a podriadenosť Božej vôli sa po uzdravení nenaplní. Ježiš mu povie, čo má urobiť, ale on robí opak. Ten príbeh hovorí o tom, aby sme bdeli nad sebou samými. Aby sa naše skutky po uzdravení zhodovali s tým, s akou pokorou a dôverou prichádzame za jediným lekárom nášho života.

Pane, pomôž nám, aby sme aj životom potvrdzovali ten pekný obraz o nás samých, ktorý o sebe vytvárame.

Fr. Damián, OP