Mt 13, 24-30

„Kde sa teda vzal kúkoľ?“ Večná otázka ľudí v každej dobe. Odkiaľ sa vzalo zlo? Určite nie zo zrna. Teda, zlo nie je od Boha. Prítomné zlo je však potvrdeným faktom.

Boh koná len dobro, v ňom je len život. Boh dovolil zničiť seba v Ježišovi, a tým sa do ríše zla, čiže smrti, dostal život. Lebo v Ježišovi, ktorý je pravý Boh, je len život. Väzenie smrti sa stalo bránou do večného života. Netreba robiť paniku, ale konať rozvážne. Preto na návrh robotníkov, aby vytrhali hneď kúkoľ, hospodár hovorí: „Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy.“

Zakončenie dnešného evanjelia je jasné. Evanjelista Matúš má vždy pred sebou večný pohľad. Je presvedčený, že všetko, čo sa deje na zemi, je zviazané s tým, čo trvá večne. Modlime sa dnes o to, aby v nás víťazilo dobro.

Fr. Šimon, OP