Mt 7, 7-12

Evanjelista Matúš nám predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša (Mt 5. – 7. kapitola). Vzdialený Boh sa stáva blízkym. „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ Mojžiš bol jediný, kto sa mohol priblížiť a rozprávať s Bohom na vrchu Sinaj (Ex 19, 24).

Ježiš nám pripomína: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“ V dôvere a s odvahou dávajme najavo, že chceme byť v rukách Otca, ktorý neopustí tých, ktorým zveril svoje Slovo.

Terézia Avilská (1515-1582), povzbudzuje veriacich slovami: „Niet žiadneho dôvodu, pre ktorý by ľudia žijúci vo svete nemali rásť v modlitbe. Až do najvyšších stupňov, po premieňajúce zjednotenie. Skúsenosť Božích vecí a ustavičné zjednotenie s Bohom v modlitbe sú určené pre každú osobu, pre každého v Cirkvi.“

Fr. Šimon OP