Jn 6, 60-69

„Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Prečo? Lebo účasť na Božom živote Ježiš podmienil účasťou na jeho tele a krvi. Oddelenie krvi od tela je smrť. Veľa učeníkov preto odchádza od Ježiša, kvôli nárokom spočívajúcim v nasledovaní. Necítia sa na to, aby sa včlenili do Ježišovej histórie.

Títo ľudia boli ochotní nazvať ho prorokom, ktorý mal prísť, dokonca židovským kráľom. Keď im Ježiš zjavil cestu ku kráľovstvu, k absolútnej moci nad smrťou, stiahnu sa a pohoršení od neho odchádzajú. Pohoršenie spôsobujúce pád tých, ktorí nie sú pripravení prejsť od náboženského nadšenia k rozhodnutiu viery.

Náboženstvo môže byť miestom zázrakov, ale viera je miestom osobného rozhodnutia a prijatia kríža. Ježišova reč nie je nezrozumiteľná. Tvrdosť Ježišovej reči spočíva v tom, že od človeka vyžaduje odpoveď. Je až príliš zrozumiteľná. „Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ (Jn 6, 66)

Fr. Šimon OP