Jún 2020 – Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády sa uvoľňujú niektoré opatrenia aj vo vzťahu k verejnému sláveniu bohoslužieb. Na začiatok tohto oznamu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tohto mimoriadneho času prichádzali do chrámu a zachovávali všetky nariadenia.

Počas tohto obdobia platí platia všetky hygienické nariadenia – rozostupy, nosenie rúšok, hygiena rúk a iné.

Svätá spoveď – ku svätej spovedi bude možné pristúpiť ako zvyčajne pol hodinu pred svätou omšou.

Sväté prijímanie – počas tohto mimoriadneho času je stále usmernenie KBS podávať prijímanie na ruku.