Lk 1, 26-38

Po objavení najstarších stôp človeka v Afrike písali v novinách: „Eva bola černoška.“ Lenže archeológia nám nepovie, aký bol prvý človek. Ak chceme poznať prvú ženu Evu, viac než archeológia nás naučí Mária, Ježišova matka. Prestavuje originálnu, pôvodnú podobu človeka, ktorá v nej ostala neporušená. Dnes slávime počatie Márie v živote svojej matky.

Mária bola v situácii ako prvá žena Eva, nedotknutá hriechom. Obe stoja pred otázkou prijať alebo odmietnuť Boží plán. Eva cez neposlušnosť sa stala pre seba a pre celé ľudstvo príčinou smrti. Mária cez svoju poslušnosť sa stala pre seba a pre celé ľudstvo príčinou spásy. Súhlas Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ prinieslo záchranu sveta.

V Nepoškvrnenej Márii poznávame, že ľudské dejiny nie sú iba súčtom pádov, ale aj drámou slobody. Ľudský súhlas alebo nesúhlas s ponukou Boha. Byť dospelým a skutočne slobodným znamená rozhodnúť sa povedať „áno” láske, ktorá nenúti, ale ponúka to najlepšie. My sme sa narodili so zranenou slobodou, dedičným hriechom, ktorý sa najzreteľnejšie prejavuje v túžbe pochybovať a povedať „nie“ Božej ponuke.

Fr. Šimon OP